İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Pazarlama & Pazarlama Araştırmaları Anabilim Dalı

1973’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da, orta ve lise öğrenimini İstanbul Tuna Lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans programına başladı. 1995’de İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda “Perakende Mağaza Yönetimi, İndirimli Mağazalar ve Süpermarketler” konusunda hazırlamış olduğu yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı ünvanını aldı. Bir yıl süre ile Kanada’da Brock Üniversitesi’nde doktora tez konusu ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda “Fiyat Yönetimi ve Fiyat Algılaması” konusunda hazırlamış olduğu doktora tezi ile bilim doktoru ünvanını aldı. 2004-2005 yılında Kara Harp Okulu Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü’nde Teğmen-Öğretim Görevlisi olarak askerlik hizmetini tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2009 yılında girmiş olduğu doçentlik sınavını başarıyla vererek Doçent ünvanını aldı. Kitap, kitap bölüm yazarlığı ve çok sayıda uluslararası, ulusal makaleler ve bildiriler yayınlayan, ve çeşitli dergilerin hakem kurulunda yer alan Abdullah Okumuş, Lisans ve Lisansüstü Programlarında Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Araştırmaları, Araştırma Yöntem Bilimi, Pazarlama İlkeleri, Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Satış Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici Davranışı derslerini vermektedir.

İ.Ü. İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda Doçent olarak görev yapan Abdullah OKUMUŞ, 2010 yılından itibaren İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Abdullah Okumuş, Fatih Kemal adında bir erkek ve Zeynep Eslem adında bir kız çocuk babasıdır. Abdullah OKUMUŞ, İngilizce ve Arnavutça bilir.