Yayınlarım

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

 • Kurtuluş K., Okumuş A., “Tüketicilerin Fiyat Algılamalarında Esas Olan Pazar Bölümlerinin Oluşturulmasının Denemesi”, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 1-3 Kasım 2006, ss.249-266
 • Yüksel C.A., Okumuş A., “Deodorant Kullanan Tüketicilerin, Deodorant Satın Alırken Önem Verdikleri Unsurların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 16-19 Ekim 2003, ss.291-306
 • Okumuş A., Yaraş E., Yeniçeri T., “Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum Ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 16-19 Ekim 2003, ss.253-269
 • Kurtuluş K., Kurtuluş S., Okumuş A., “Determining Behavioral Differences Between Two Different Cola Brand Consumers”, Marketing and Development Challenges in The 21st Century, Proceedings of The 7th International Conference on Marketing and Development, International Society for Marketing and Development, GANA, 5-8 Temmuz 2000, pp.175-182

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Okumuş A., Öztürk S., “Sosyal Mübadele Teorisi”, Pazarlama Teorileri, Yağcı M. İ., Çabuk S., Ed., Mediacat, İstanbul, ss.13-33-, 2014
 • Okumuş A., “Tüketici Davranışı: Teorik Ve Uygulamalı Bir Yaklaşım”, Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2013
 • Okumuş A., “İnternetten Satın Alma Davranışı Ile Risk Ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi-Spss Uygulaması”, Araştırma Yöntemleri, Kurtuluş K., Ed., Türkmen Kitabevi, İstanbul, ss.217-281-, 2010
 • Okumuş A., “Spss Programının Kullanımına İlişkin Temel Bilgiler”, Araştırma Yöntemleri, Kemal Kurtuluş, Ed., Türkmen Kitabevi, İstanbul, ss.197-216-, 2010
 • Okumuş A., “Spss Programının Kullanımına İlişkin Temel Bilgiler”, Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 9.Basım, Kemal Kurtuluş, Ed., Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.419-485-, 2008
 • Sencar Ö., Torlak Ö., Okumuş A., “Küreselleşen Ekonomi İçerisinde Ortaya Çıkan Yeni Dağıtım Kanalları: Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, İTO Yayınları, Yayın No: 2007- 27, İSTANBUL, 2007
 • Okumuş A., “SPSS Programının Kullanımına İlişkin Temel Bilgiler”, Pazarlama Araştırmaları, 8.Basım, Kurtuluş K., Ed., Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.376-449-, 2006