Özgeçmişim

PROF. DR. ABDULLAH OKUMUŞ

Prof. Dr. Abdullah Okumuş, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans programına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Okumuş, aynı fakülte bünyesinde yüksek lisans ve doktora tezini hazırladı. Bir yıl süre ile Kanada’nın Brock Üniversitesi’nde doktora tez konusu ile ilgili çalışmalarda bulundu. Ocak 2009’da Doçent, Haziran 2014’te Profesör oldu.

Okumuş, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama İlkeleri, Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Pazarlama Araştırmaları, Profesyonel Satış Yönetimi, Davranışsal Pazarlama, Küresel Pazarlama, Satış Yönetimi ve Kişisel Satış, Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında dersler vermektedir. Kitap, kitap bölüm yazarlıkları bulunan, çok sayıda uluslararası, ulusal makaleler ve bildiriler yayınlayan ve çeşitli dergilerde editörlük ve yardımcı editörlük görevlerini yerine getiren Okumuş, birçok ulusal ve uluslararası derginin hakem kurullarında da yer almaktadır.

Okumuş, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmış, İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi bünyesinde çeşitli komisyonlarda yer almış, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde İşletme, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi lisans ve ön lisans programlarında değişik dönemlerde Program Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Proje Değerleme Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Teknokent’te Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Okumuş, 2015 yılından itibaren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Müdür Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Akıllı Ulaşım Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme Program Başkanlığı, ÖSYM Bölge Koordinatörlüğü ve çeşitli Komisyon Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Okumuş, bu görevlerinin yanında çeşitli kamu ve özel sektör işletmelerinde pazar araştırmaları, kamuoyu araştırmaları, sosyal doku araştırmaları, marka yönetimi, stratejik pazarlama planı, pazarlama ve satış konularında eğitim vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

Okumuş evli, bir erkek ve bir kız çocuk babasıdır. İngilizce ve Arnavutça bilmektedir.