Projeler

  • “Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Staj ve Mezun Veritabanı ile İşbirliklerinin Artırılmasına Yönelik Araştırma ve Analiz”, Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü, 2019- Devam Ediyor
  • “Türkiye Lojistik Sektörü Alt Taşıma Modlarına Yönelik Güven Endeksinin Geliştirilmesi”, Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü, 2022-2024
  • “Akıllı Ulaşım Uygulama Rehberliği Kılavuzu”, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, 2021-2022
  • “Akıllı Kavşak Uygulamaları Teknoloji İnceleme Raporu”, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, 2021-2022
  • “Akıllı Otopark Sistemleri Teknoloji İnceleme Raporu”, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, 2021-2022
  • “Türkiye Lojistik Sektörü İçin Güven Endeksinin Geliştirilmesi”, Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü, 2019-2021
  • “Mobil İletişim Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Ekonomiye Olan Katkılarının İncelenmesi”, Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü, 2019
  • “Yerli ve Yabancı Markalı Ürünlerde Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Kahve Zincirlerine Yönelik Bir Uygulama”, BAP Y.Lisans, 53124, Yönetici, 2018
  • “Uluslararası Marka İttifaklarında Tüketicilerin Algıladığı Uyum İle Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin ve Değerlerinin Satın Alma Niyeti ile Etkileşimi”, BAP Doktora, 58269, Yönetici, 2017
  • “Tüketicilerin İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığının Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı-Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi”, BAP Doktora, 39770, Yönetici, 2015