Projeler

  • “Yerli ve Yabancı Markalı Ürünlerde Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Kahve Zincirlerine Yönelik Bir Uygulama”, BAP Y.Lisans, 53124, Yönetici, 2018
  • “Uluslararası Marka İttifaklarında Tüketicilerin Algıladığı Uyum İle Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin ve Değerlerinin Satın Alma Niyeti ile Etkileşimi”, BAP Doktora, 58269, Yönetici, 2017
  • “Tüketicilerin İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığının Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı-Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi”, BAP Doktora, 39770, Yönetici, 2015