Yönettiğim Tezler

Doktora

  • Doktora, G.Kurtuldu, “Uluslararası Marka İttifaklarında Tüketicilerin Algıladığı Uyum ile Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin ve Değerlerinin Satın Alma Niyeti ile Etkileşimi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
  • Doktora, S.Öztürk, “Tüketicilerin İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığının Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı-Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
  • Doktora, G.Kara, “Teknolojik Ürünlerin Subjektif ve Objektif Özelliklerin Yeni Ürün Satınalma Niyeti Üzerinde Etkileri”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.

Yüksek Lisans

  • Yüksek Lisans, A.Peker, “Yerli ve Yabancı Markalı Ürünlerde Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Kahve Zincirlerine Yönelik Bir Uygulama”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
  • Yüksek Lisans, S.Öztürk, “Tüketicilerin ürün yerleştirmeye yönelik tutumları üzerinde sosyo-demografik ve psikografik etkenlerin rolü”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
  • Yüksek Lisans, F.Mutlu, “İşletmelerde İstihbarat Sistemi-İstanbul İlinde Pilot Bir Araştırma”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
  • Yüksek Lisans, N.Çetintürk, “Basılı Reklamlardan Geleneksel İlan ve Advertorial (Tanıtıcı Reklam) Uygulamalarının Karşılaştırılması”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
  • Yüksek Lisans, R.Dağli, “Banka Müşterilerinin Internet Bankacılığına İlişkin Kanaatlerinin İncelenmesi ve Konu ile İlgili Pilot Bir Araştırma”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
  • Yüksek Lisans, A.Duygun, “Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Bir Pilot Araştırma”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
  • Yüksek Lisans, E.Kartal, “Doğrudan Posta Yönteminde Müşterilerin Geri Kazanımları ile Demografik, Sosyo-Ekonomik Özellikleri Arasındaki İlgi ve Yönteme İlişkin Değerlemeleri”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.