Bilimsel Faaliyetler

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER   

 • Journal of Transportation and Logistics, Editör, 03.04.2016 – Devam Ediyor
 • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi, Editör, 01.01.2015 – 01.08.2015
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Yardımcı Editör, 25.03.2009 – 01.01.2015

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR

 • 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri, Ekim 2003
 • 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, Kasım 2000
 • 1. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul, Ekim 1995

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

 • Marketing Intelligence & Planning, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
 • Doğuş Üniversitesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
 • Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
 • Ege Akademik Bakış Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
 • Business and Economics Research Journal (BERJ) , Dergide Hakemlik, Mart 2011
 • Uludağ Üniversitesi İİBF dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
 • İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2010
 • Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2005

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

 • 1st International Symposium on Graduate Research in Science, Bilim Kurulu Üyesi, TÜRKIYE, Ekim 2018
 • 7th International Conference on Business Administration, Bilim Kurulu Üyesi, TÜRKIYE, Mayıs 2018
 • Ulaştırma ve Lojistik I. Ulusal Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, TÜRKIYE, Ekim 2017
 • 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Danışma Kurulu Üyesi, TÜRKIYE, Mayıs 2016